Menu
Koszyk

Prawo odstąpienia od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. 

W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest TNTY TEKSTIL Sp. z. o.o., ul. Kusocińskiego 2F, kod pocztowy: 95-030, miasto: Rzgów, NIP: 728-280-96-14, REGON: 364829021, mail: kidsline@op.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej https://kidsline.pl.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prosimy dołączyć do paczki kopię wypełnionego formularza odstąpienia od umowy oraz kopię bądź numer faktury.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy, zwrot wykonywany jest do 14 dni od otrzymania przez nas paczki.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres ul. Kusocińskiego 2F, kod pocztowy: 95-030, Rzgów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni z dołączonym i wypełnionym formularzem.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: …………………………………………….


Ja ……………………………..................... (imię i nazwisko Konsumenta) niniejszym informuję moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


a)    …………………………………............................................................................

b)    …………………………………............................................................................

c)    …………………………………............................................................................

d)    …………………………………............................................................................


Jeżeli ma nastąpić wymiana towaru to proszę wskazać na jaki towar (nazwa/rozmiar):…………………………..…………………………..…………………………..….

Wskazana powyżej umowa została zawarta w dniu ………………………., natomiast dostawa wyżej wskazanych rzeczy nastąpiła w dniu …………………………..

Numer konta do zwrotu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Imię i nazwisko oraz adres Konsumenta:
Data i podpis Konsumenta


.........................................